Fysisk aktivitet på recept (FaR) - inspiration

Behöver du råd om hur du kan tillämpa rådgivande samtal och erbjuda FaR till dina patienter? Anmäl dig till en timmes inspirationskurs i höst.

Syftet är att få kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandlingen (FYSS) samt kring metoden FaR. Målet är att kunna tillämpa rådgivande samtal och erbjuda FaR till patienter enligt Region Gävleborgs rutiner.

Tid och plats

29 augusti 12.00-13.00 i konferensrum Bävern, ingång 11, plan 3 på Gävle sjukhus

29 augusti 12.00-13.00 Videokonferens, virtuellt rum 11

13 september 12.00-13.00 i A-salen, hus 11 på Hudiksvalls sjukhus

29 november 12.00-13.00 i konferensrum 4, Bollnäs sjukhus

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildare

Sara Sjölin

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan

Externa vårdgivare anmäler sig och får mer information om utbildningarna av sara.sjolin@regiongavleborg.se

Medarbetare inom Region Gävleborg anmäler sig och får mer information om utbildningarna via kompetensportalen.