Fysisk aktivitet på recept (FaR) - inspiration

Behöver du råd om hur du kan tillämpa rådgivande samtal och erbjuda FaR till dina patienter? Anmäl dig till en timmes inspirationskurs.

Syftet är att få kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandlingen (FYSS) samt kring metoden FaR. Målet är att kunna tillämpa rådgivande samtal och erbjuda FaR till patienter enligt Region Gävleborgs rutiner.

Tid och plats

28 augusti 12.00-13.00 i konferensrum  A-salen, Hudiksvalls sjukhus, 12-13. 

Anmälan behövs även om du deltar via virtuellt rum.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildare

Sara Sjölin

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan

Externa vårdgivare anmäler sig och får mer information om utbildningarna av sara.sjolin@regiongavleborg.se

Medarbetare inom Region Gävleborg anmäler sig och får mer information om utbildningarna via kompetensportalen.