Brief intervention

Utbildningar för medarbetare inom primärvården om behandling av patienter med psykisk ohälsa.

Utbildning Brief intervention, kort psykologisk behandling som riktar sig till primärvårdens psykosociala personal finns nu i digital form på Kompetensportalen och ersätter den fysiska utbildningen.

Privata aktörer inom Hälsoval kan ta del av utbildningen via YouTube

Utbildare är Mattias Myrälf, leg. psykolog. Mer information om på KBT i Primärvårdens webbplats - http://kbtiprimarvarden.se/

Utbildningens innehåll/program

Utbildningen är uppdelad i avsnitt och kan påbörjas, avslutas och återupptas när som helst. Utbildningen kan upprepas flera gånger utifrån behov. Det går även att välja enskilda avsnitt.
Innehåll i utbildningen: 

  • Primärvårdens uppdrag och utmaning
  • Hur kan vi förstå psykisk ohälsa genom ett psykologiskt perspektiv
  • Introduktion till beteendeanalys
  • Relational Frame Theory
  • Rådgivande samtal - en översikt
  • Planera en primärvårdsmottagning
  • Bygg en primärvårdsmottagning