Händelseanalysutbildning

Syftet med denna tvådagarsutbildning är att få en fördjupad kunskap i händelseanalysmetodik. Målet är att efter avslutad utbildning kunna leda och medverka i enhetens egna analyser samt i mer komplexa händelseanalyser, t.ex. Lex Maria-utredningar.

Utbildningens innehåll

Fördjupad teori om händelseanalys blandat med praktiska övningar samt genomgång och arbete i databasen för händelseanalyser, NITHA. Efter utbildningen erbjuds handledning vid första analysen för dig som ska vara analysledare. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de personer som har för avsikt att arbeta självständigt som analysledare i händelseanalyser. Anställda inom Region Gävleborg eller hos privat vårdgivare med vårdavtal med Region Gävleborg har förtur till kursplats. Antal deltagare är maximerat till 12 personer. Om färre än fyra deltagare ställs utbildningen in.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav

Kursdatum och tid 

Tvådagarsutbildning torsdag 30 jaunuari och fredag 31 januari 2020

30 januari 8.30- 16.00 samt 31 januari 8.30-15.00

Lokal

Konferenslokal Ryttaren, hus 21, ingång 12, Gävle sjukhus

Kursledare

Petra Ferm, patientsäkerhetssamordnare och Eva Sving, chefssjuksköterska från enheten Patientsäkerhet, Hälso och sjukvårdens gemensamma resurser

Kostnad

För medarbetare anställda inom Region Gävleborg och för medarbetare som arbetar i Gävleborg hos privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Gävleborg, kostar utbildningen 300 kr.

För dig som inte är anställd inom Region Gävleborg eller som arbetar utanför Gävleborg hos privat vårdgivare är avgiften 2000 kr.

Kursavgiften inkluderar utbildningsmaterial, lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag.

Anmälan

Anmälan för externa deltagare skickas till patientsakerhet@regiongavleborg.se 

Medarbetare inom Region Gävleborg anmäler sig till utbildningen via kompetensportalen.

Frågor

Om du har frågor kontakta patientsakerhet@regiongavleborg.se