Tisdagsföreläsningar

Samtliga föreläsningar hålls endast digitalt. Nedan ser du specifika länkar för varje föreläsning. De läggs successivt upp på denna sida. Klicka på respektive länk för att ansluta till föreläsningen.

Fortbildning för primärvårdsläkare "Tisdagsföreläsningar", "tisdagsutbildning".

För att tisdagsföreläsningarna ska bli så värdefulla för oss som primärvårdsläkare som möjligt, mejla gärna spörsmål i förväg till antingen angiven e-post för respektive datum eller till Sofie Näslund, sofie.naslund@regiongavleborg.se

Även hösten 2021 hålls tisdagsföreläsningarna helt digitalt. För att göra det möjligt för hela regionen att lättare delta planeras för framtiden en lösning med både digitala föreläsningar och föreläsningar som sänds på plats. "Orbadendagarna" för regionanställda familjeläkare ställs in hösten 2021.

Datum och tid Föreläsning Lokal
9 och 16 november

13.00–14.00 (observera starttiden)
”Läkemedel och antibiotikaresistens i miljön”,
Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet

14.15–15.30 
Preventivmedelsuppdatering med allmänspecialist Caroline Westblom (läkare på ungdomsmottagningen) 

15.40-16.30 
"På gränsen till min förmåga - beredskapsjour i primärvården" med familjeläkare och fd chefsläkare Börje Svensson

Anslut till skypemötet

Anslut till onlinemöte
7 och 14 december

13.15–14.30
"Hjärtsvikt - ett nytt paradigm" specialistläkare Anders Lundberg, Hudiksvalls sjukhus, doktorand i hjärtsviktsforskning på Karolinska Inst, samt ledarmot i Rikssvikt

14.45–15.00
"Lyckad hjärtsviktsmottagning på Sätra HC" med distriktsköterska Frida Lang

15.15–16.30
Läkemedelsenheten informerar i dialog kring detta med subventioner på läkemedel. Vad gäller egentligen? Vad behöver läkaren tänka på?

 


Vårens föreläsningar 2022 planeras att genomföras i digital form.

Datum och tid Föreläsning Lokal
11 och 18 januari

13.15-13.45
”Vem kan man tro på?” familjeläkare Dorothea Lagrange, Sätra HC

14.00-15.15
"Kliniska kunskapsstöd för primärvården och nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård" med chefsläkare Tommy Lundmark och Per Melander tillsammans med Frida Andersson, samordnare för kunskapsstyrning och hälso- och sjukvård. 

15.30–16.30
"Enkel läkemedelsgenomgång" med apotekare Josefine Flintberg och specialistläkare Björn Eriksson (ordförande Läkemedelskommittén)

 
1 och 8 februari    
8 och 15 mars

13.15–15.15
”Tema: vårdkedjan” med familjeläkare Nils Olsson

 
5 och 12 april    
3 och 10 maj    


Väl mött!

Sofie Näslund
Fortbildningssamordnare PV Gästrikland
sofie.naslund@regiongavleborg.se.