Kontakt

Marika Alneng
Verksamhetsutvecklare bibliotek, digital utveckling, MIK, medieplanering
Tjänstledig 1 oktober 2023 – 31 mars  2024
026-15 78 81, 073-802 74 50
marika.alneng@regiongavleborg.se

Nätverk: ReDig (Regionalt digitalt nätverk), HelGes MIK-nätverk, Digitekets användarforum och Interregionalt MIK-nätverk

Cajsa Blank
Verksamhetsutvecklare bibliotek, barn och unga
026-15 76 92, 073-086 57 50
cajsa.blank@regiongavleborg.se

Nätverk: Interregionala barnnätverk och HelGes barnnätverk, kontaktperson Läsfrämjandelyftet

Anders Kungsman Florman
Verksamhetsutvecklare bibliotek, digital utveckling, MIK, medieplanering
026-62 91 44, 073-091 15 24
anders.kungsman.florman@regiongavleborg.se

Nätverk: ReDig

Margareta Jonsson
Assistent, administration, arbetar 50%
026-15 83 30, 070-202 93 96
margareta.e.jonsson@regiongavleborg.se

Ulla Nyberg
Verksamhetsutvecklare bibliotek, projekt
026-15 74 43. 070-229 27 02
ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se

Nätverk: Regional HBTQI-grupp, Träffpunkt biblioteksplaner

Besöksadress

Kungsbäcksvägen 32
802 67 Gävle

Postadress

Kultur Gävleborg
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Fakturaadress

Region Gävleborg
KST 20851
826 82 Söderhamn

Organisationsnummer

232100-0198