Ansökan Teater

Tack för din ansökan!

Information om produktionen

Information om produktionen


Teknisk information


Teknisk information

Målgrupp/ålder (flera kan väljas)

Kontaktperson


Kontaktperson

Vi kan presentera en 20 minuters presentation Live på utbudsdagen om vi blir utvalda till kommande utbud.

I samband med att du skickar in din ansökan samlar Region Gävleborg in och behandlar dina personuppgifter. Region Gävleborg använder dem för att kunna hantera ansökan. Region Gävleborg gör detta med den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Kultur- och kompetensnämnden är personuppgiftsansvarig.

Mer information om hur Region Gävleborg behandlar personuppgifter

I samband med att du skickar in din ansökan samlar Region Gävleborg in och behandlar dina personuppgifter. Region Gävleborg använder dem för att kunna hantera ansökan. Region Gävleborg gör detta med den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Kultur- och kompetensnämnden är personuppgiftsansvarig.

Mer information om hur Region Gävleborg behandlar personuppgifter

Kontakt

Agneta Svens
Teaterkonsulent, Riksteatern Gävleborg
070–375 19 94
agneta.svens@riksteatern.se