Har ni en produktion som passar för barn och unga?

Kultimeras utbudsdagar genomförs under två dagar på hösten och en dag på våren. Här får olika kulturformer mötas under samma tak. Ansök med er produktion till Gävleborgs utbud för barn och unga!

Hur produktionerna väljs ut

Efter att ansökningstiden till Kultimera gått ut sker ett urval av vilka som får möjlighet att visa sina produktioner. I urvalet tittar vi bland annat på målgrupp, innehåll, tematik, tillgänglighet med mera. Efter utbudsdagarna finns det ingen garanti för turné, det beror på vilka beställningar som kommer in från arrangörerna. Alla uttagna grupper gör ett utdrag om 20 minuter från sin föreställning. Mellan varje produktion är det fem minuter för in- respektive utlastning av scenografi. 

De utvalda grupperna meddelas tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Om Kultimera

Kultimera är en plattform för barn och ungas kulturutbud i Gävleborgs län. Plattformen är bland annat skapad för att lättare kunna förmedla kulturutbud och få en närmare dialog mellan de regionala kulturaktörerna och kommunerna i Gävleborg.

Utbudet som finns på Kultimera förmedlas via Kultur Gävleborg och Riksteatern Gävleborg och presenteras vid våra två årliga utbudsdagar.

Utbudsdagarna vänder sig till kultursamordnare, pedagoger, elever, kulturgrupper och andra intresserade. Efter utbudsdagarna beställer respektive aktör sitt utbud via plattformen, beställningen förmedlas vidare till grupperna ca 1 månad efter att utbudsdagen ägt rum.