Ryggmärgsskadeteamet

Ryggmärgsskadeteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabinstruktör, fritidsledare, kurator, läkare, psykolog, dietist, undersköterska och sjuksköterska.

Begreppet ryggmärgsskadade används som en sammanfattande benämning för patienter med skador på ryggmärgen som uppstår vid olycksfall eller sjukdomstillstånd. Även vissa neurologiska sjukdomar ger symtom från ryggmärgen. Skador vid olycksfall är resultatet av framför allt trafikolyckor och fallolyckor.

Patienter med traumatiska ryggmärgsskador vårdas i regel på spinalenheten i Uppsala under det akuta skedet innan rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar över.

För att komma till ryggmärgsskadeteamet behövs en remiss.