Hjärnrehabiliteringsteamet

Hjärnrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Närsjukhuset i Sandviken. Teamet består av arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och psykologer. Teamet erbjuder stöd och behandling efter avslutad slutenvård.

Teamet arbetar för att patienten bättre ska kunna hantera sina besvär och lättare återanpassa sig till familjen, arbetslivet och samhället.

För att komma till hjärnrehabteamet behövs en remiss eller egen vårdbegäran som skickas in via 1177 Vårdguidens e-tjänst.