Sussa samverkan, kollegor från Region Dalarna.

Sussa samverkan

Sussa samverkan är ett unikt samarbete i Sverige där den övergripande idén är att samverka för att uppnå målen i nationell vision för e-hälsa 2025.

Sussa står för Strategisk Utveckling av Sjukvårdsstödjande Applikationer. Totalt ingår nio regioner:

 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Norrbotten
 • Region Sörmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Örebro län

Sussa samverkans utgångspunkter

 1. Invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov: idag och i framtiden
 2. Effektivare arbetssätt i vården
 3. God och jämlik vård
 4. Tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och mindre sårbara – varje region drar nytta av samarbetet.

Historia

Sussa samverkan bildades redan på mitten av nittiotalet och inkluderade då fem regioner som tillsammans utgjorde en kundgrupp: Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Inledningsvis samverkade man kring förvaltning och utveckling av journalsystemet NCS Cross.

År 2014 föddes idén till att samverka för att upphandla ett nytt journalsystem. Upphandlingen startade och år 2018 vann Cambio Healthcare Systems leverantörstiteln. Juni 2019 tecknade de fem regionerna i kundgruppen från nittiotalet avtal med Cambio och 2020 tecknade ytterligare fyra regioner avtal med leverantören: Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten.

Sussa samverkan är ett unikt, svenskt samarbete mellan nio regioner som i dag samverkar kring mer än det gemensamma vårdinformationsstödet. Samverkansformen kommer att fortsätta i åtminstone 20 år till. Samarbetet kommer främst att handla om förvaltning och vidareutveckling av det gemensamma vårdinformationsstödet.

Skulle idéer till andra, regiongemensamma utvecklingsprojekt eller uppdrag framkomma kan Sussa samverkan hantera och ta initiativ till att starta projekt och driva dem i regional samverkan.