Nyhetsbrev från programmet för Framtidens vårdinformationsstöd – april

Region Gävleborg ska införa ett nytt vårdinformationsstöd. Följ utvecklingen och arbetet med att införa framtidens vårdinformationsstöd via detta nyhetsbrev som riktar sig främst till dig som arbetar som privat vårdgivare inom Region Gävleborg.

I detta första inledande nyhetsbrev förklarar vi varför vi behöver ett nytt vårdinformationsstöd och vad vi väntar oss av det.

Nyhetsbrev från programmet för Framtidens vårdinformationsstöd - 1 april 2021 (pdf)