Ny förvaltningsorganisation för framtidens vårdinformationsstöd

Om några år kommer Region Gävleborg att införa vårdinformationsstödet Cosmic. Med anledning av det, håller en ny förvaltningsorganisation på att etableras. Redan i augusti kommer den nya organisationen att dra igång.

Tillsammans med nio andra regioner arbetar Region Gävleborg med att utveckla och planera införandet av framtidens vårdinformationsstöd, Cosmic. Det gemensamma arbetet sker genom samverkansorganisationen Sussa samverkan. Syftet är att regionerna ska bli mer effektiva, mindre sårbara och starkare tillsammans.

Många olika delar behöver planeras och vara på plats vid införandet av Cosmic. En viktig del är förvaltning och fortsatt utveckling.

– Vi kommer att ha en gemensam förvaltningsorganisation i Sussa samverkan som ska heta Sussa vårdstöd. Den ska ge teknisk support till medarbetarna och arbeta med fortsatt utveckling av systemet de kommande tjugo åren, säger Pernilla Lindberg, programchef för Framtidens vårdinformationsstöd.

Sussa vårdstöd

Redan i augusti i år kommer Sussa vårdstöd komma igång. Initialt kommer två (av flera) roller att rekryteras. Att bygga upp Sussa vårdstöd kommer att vara huvuduppdraget.

Sussa vårdstöd kommer att vara en virtuell organisation. Medarbetarna kommer visserligen att vara anställda inom någon av Sussa samverkans nio regioner men ha uppdrag till 100 procent i Sussa vårdstöd.

– Det är en spännande organisation som kommer att växa fram. Sussa vårdstöd behöver vara på plats långt innan Cosmic tas i drift för att göra övergången från våra gamla system till det nya så bra som möjligt. Därför tillsätts roller redan nu, berättar Pernilla.

Påverkan regionalt

Förvaltningen av befintliga system behöver fortsätta tills Cosmic är infört och fram till att de gamla systemen ska stängas. 

– Vi håller på att analysera vilka förändringar Sussa vårdstöd kommer att föra med sig för vår del. Vi vet att vi behöver ha ett tight samarbeta mellan vår organisation och Sussa vårdstöd men vi behöver tänka till så att vi inte dubbeljobbar, säger Pernilla.

Lediga jobb – Region Gävleborg Objektledare IT till Sussa vårdstöd (länken fungerar endast för dig som jobbar inom Region Gävleborg)
Lediga jobb – Region Gävleborg Objektledare till Sussa vårdstöd (länken fungerar endast för dig som jobbar inom Region Gävleborg)