Ett steg närmare vårt nya vårdinformationsstöd

Ytterligare en etapp har nu avklarats i arbetet med vårt nya vårdinformationsstöd Cosmic. Under våren har 35 medarbetare jobbat tillsammans med övriga regioner i Sussa samverkan för att bestämma hur Cosmic ska fungera.

Fokus har varit vårdområdena akutvård, barn och ungas hälsa, kvinnosjukdomar och graviditet, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykisk hälsa.

– Hur ska vi jobba i Cosmic? Det är det som vårens arbete har gått ut på. För till exempel hjärt- och kärlsjukdomar har man tittat på specifika patientflöden inom just det området och sedan arbetat fram en grundstruktur, berättar Seija Hjärpsgård, projektledare för verksamhetsinförandet av Framtidens vårdinformationsstöd.

Många delar kvarstår dock att färdigställa innan det är möjligt att se några konkreta resultat i Cosmic.

– Det är svårt att bli helt klar med ett vårdområde eftersom områdena har beroenden mellan varandra. Vissa beslut behöver vi avvakta med för att vänta in arbete inom andra vårdområden som inte har startat ännu, berättar Seija.

Regionalt arbete behövs

Vårens arbete kan beskriva som många olika delleveranser men har också resulterat i att specifika mallar, formulär, blanketter och översikter har färdigställts. Seija berättar vidare.

– Det är en bra grund som har arbetats fram, men inom vissa områden behöver vi sedan göra egna regionala anpassningar för att det ska funka bra hos oss.

Just det regionala arbetet är viktigt trots att samma version av Cosmic ska användas i nio regioner.

– Att vi har deltagare från hälso- och sjukvårdens verksamheter med i arbetet är jätteviktigt. Det gör att vi kan påverka hur systemet ska bli. Det gör också att vi kan identifiera vilka arbetssätt vi kommer att behöva förändra i och med införandet av Cosmic, säger Seija.

Även om det dröjer innan det går att klicka runt i Cosmic är Seija och vårens deltagare i arbetsgrupperna övertygade om att det nya vårdinformationsstödet kommer att bli en förbättring.

Vi är fortfarande i stadiet med att tänka ut hur vi vill jobba i systemet men genom det arbete vi har gjort hittills och det som vi har sett av Cosmic, så tror vi att det kommer att bli bra!

Ikoner från Sussa samverkan för Framtidens vårdinformationsstöd Cosmic.
Ett av målen med framtidens vårdinformationsstöd är ett vi ska ha en sammanhållen journal. När vi inför Cosmic kommer både primärvården och den sjukhusbaserade specialistvården att använda samma system.