Driftstarten av Cosmic flyttas fram

Efter förhandlingar med leverantören Cambio har de nio regioner i Sussa samverkan som upphandlat Cosmic som vårdinformationsstöd kommit fram till en ny tidplan.

I slutet av 2023 stod det klart att tidplanen för införandet av Cosmic inom Sussa behövde skjutas på. Därefter har intensiva förhandlingar förts med Cambio för att säkerställa att kvalitet och patientsäkerhet uppfylls och för att undvika ytterligare förseningar.

Införandet sker i tre omgångar

Sussa styrgrupp har nu tillsammans med Cambio beslutat att flytta fram införandet av Cosmic till hösten 2024 för de regioner som ligger först ut i införandefasen. Införandet kommer att ske i tre omgångar, med tre regioner i varje omgång.

Region Gävleborg är i omgång 2 och driftstart är planerad till vecka 3 år 2025. Dessförinnan kommer fullt färdigkonfigurerade och uppsatta miljöer redo för regionens fortsatta arbete med validering, test, utbildning, pre-go-live och produktionsstart levereras den 31 maj 2024.

Den nya tidplanen innebär att samtliga regioner kommer att se över sin interna införandeprocess och tidplanen för den. Det arbetet sker lokalt i varje region.

Parallellt med det fortsätter Sussa styrgrupp, tillsammans med Cambio, arbetet att utveckla Cosmic utifrån den kravspecifikation som de nio regionerna gemensamt tagit fram.

Orsak till förseningen är att utvecklingsarbetet har tagit längre tid än beräknat. För att kvalitetssäkra ett gott resultat vid införandet väljer Sussa styrgrupp därför att flytta fram införandetidpunkten.