”Äntligen ett och samma verktyg som vi önskat i flera år”

Du har nog hört talas om Cosmic, det nya vårdinformationsstödet, som införs i Region Gävleborg nästa år. Arbetet med att bädda för ett bra införande pågår på många håll i organisationen.

I hälso- och sjukvården märks till exempel teamsamordnare och utbildare som jobbar nära sina kollegor i verksamheterna för att öka kännedomen om Cosmic, om möjligheterna verktyget medför och om utmaningarna som följer med förändrade arbetssätt till följd av det nya systemet. Marlene Skov och Siv Båtman berättar hur de jobbar som teamledare och utbildare.

Siv Båtmans uppdrag inom programmet är att kommunicerar grundläggande information om journalsystemet ut till verksamheterna. Men hon hämtar även in information om hur de arbetar i dag och vilken förändring ett nytt journalsystem kommer att innebära.

– Jag möter en nyfikenhet och positiva reaktioner i verksamheten kring Cosmic. Glädje över att vi får ett gemensamt journalsystem.

Siv är vårdenhetschef för Storviks Hälsocentral och BVC i Sandviken, men kommer från och med i höst enbart att arbeta med FVIS/Cosmic.

– Jag upplever själv att Cosmic bra, det är överskådligt och följer patienten genom vården. Mina förhoppningar på systemet är att vi får ett system som följer patienten på ett strukturerat sätt. Att det minskar dokumentationen att vi får mer tid patientmötet och ger en bättre arbetsmiljö.

Siv Båtman, vårdenhetschef för Storviks Hälsocentral och BVC i Sandviken.

Marlene Skov möter många, när hon besöker verksamheter inom VO Ljusdal i sin roll som teamledare och utbildare, som tycker att det ska bli bra att få ett och samma verktyg i alla verksamheter, ett samlat journalsystem. samtidigt ser hon en viss oro hos en del medarbetare och det är förståeligt, men hon är mån om att alla ska få en trygg landning i det nya systemet.

– Ju mer vi kommer visa ur Cosmic, desto viktigare är det att vi kan fortsätta ta emot och svara på frågorna som kommer. Alla behöver känna sig trygga med det nya systemet och delaktiga i införandet.

Möter blandade reaktioner

Marlene Skov är egentligen undersköterska på Järvsö Din hälsocentral och var tidigt ute och informerade hemma i verksamhetsområdet Ljusdal för att visa vem hon var och för att bädda för att i ett senare skede kunna samla in information från verksamheterna.

Reaktionerna Marlene möter är blandade och för att få med alla på banan brukar hon prata utifrån kända svårigheter som finns nu och som många upplever. Det gör hon för att skapa förståelse för varför vi behöver byta till ett nytt vårdinformationsstöd.

– Jag använder exempel från verkligheten: två remisser på prover från två olika verksamheter som idag kräver två olika provtagningar. Men i Cosmic kommer man kunna se samma labbsvar för alla. Det här exemplet blir så nära alla – läkare, sjuksköterskor, alla. Ur det perspektivet är det bra med exempel som fler känner igen sig i.

Målet är en mjuk övergång till Cosmic

Hon brukar också beskriva hur arbetet kommer bli effektivare och mer patientsäkert med Cosmic. Att de systemen vi har idag är omoderna och inte längre kan vidareutvecklas. Målet är att det ska bli en så mjuk ingång i systemet för kollegorna som möjligt. Därför är hon ute på APT:er och i andra mötesforum för att möta dem som ska jobba i verktyget.

– Cosmic kommer bli bra, det kommer vara väldigt likt PMO som vi har idag. Utseendemässigt är inte förändringen så stor. Men om man går från Melior till Cosmic så kommer det ser mer olika ut. Cosmic är så mycket mera än vad journalsystemen är idag. Det blir mer information i Cosmic, vi kommer inte behöva göra lika många uthopp till andra system till exempel.

Många nya möjligheter

Hon tror att kollegorna kommer se fördelarna med Cosmic, men säger också att vi kommer behöva traggla lite i början. Man kommer få utbildning i den delen där man ska arbeta, man behöver inte kunna hela systemet, säger hon.

Just nu testar Marlene att logga in i Cosmic som olika professioner och testa olika funktioner. Hon vet att utseendet i verktyget nu kommer skilja sig från hur det kommer se ut sen när det är klart, men hon tycker ändå att det visar hur det kommer se ut i det stora hela.

– Det är ett roligt system när man klickar runt, det finns så mycket möjligheter i Cosmic.

Marlene Skov
Marlene Skov, undersköterska Järvsö Din hälsocentral samt teamledare och utbildare i VO Ljusdal för FVIS-programmet.