Acceptanstester av Cosmic: ”Det är ett gigantiskt arbete som gjorts”

Under några mycket intensiva veckor har det nya vårdinformationsstödet Cosmic acceptanstestats. Totalt har cirka 250 medarbetare från Sussa samverkans nio regioner genomfört över 1400 testfall fördelade på 29 testområden.

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Cosmic.

– Vi har haft 28 medarbetare från Gävleborg som deltagit i testerna. Det är ett gigantiskt arbete som gjorts av dem. Det har varit otroligt viktigt att ha med specialister från vården i testarbetet, säger Pernilla Lindberg, programledare för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Det är under acceptanstesterna av Cosmic som funktionerna i systemet testas på ett grundligt och strukturerat sätt. Utifrån så kallad testfall får deltagarna i uppdrag att testa Cosmic för att se om funktionerna stämmer med vad som avtalats med leverantören.

– Det är över 1400 testfall inom olika områden som genomförts. Merparten av testerna har blivit godkända, men vi har också hittat en del fel under arbetets gång. Nu när felen är kända finns det möjlighet att rätta till dem innan produktionsstart av Cosmic 2024, berättar Pernilla.

Härnäst väntar beslut om resultatet från acceptanstesterna kan godkännas. Om resultatet godkänns får Region Gävleborg tillgång till Cosmic-miljön, vilket i sin tur innebär att det regionala utvecklingsarbetet med Cosmic kan starta.

– Då kommer vi att jobba med att förstå vilka anpassningar vi behöver göra för Cosmic här i Gävleborg, förklarar Pernilla.

Under våren väntas ännu en omgång av acceptanstester. Då ska nya testfall genomföras i Cosmic. För att lyckas med testerna och det regionala införandet är medarbetarnas deltagande viktigt.

– Att ha medarbetare med specialistkunskaper med i arbetet är otroligt viktigt. Det  kommer bli ännu viktigare framöver när vi kommer att lägga ännu större fokus på vårt regionala införande, säger Pernilla.