FVIS-programmet

Ett program och en tidplan för både framtagande och införande av framtidens vårdinformationsstöd har etablerat. Det kallas för FVIS-programmet.

Sussa samverkans FVIS-program

FVIS-programmet består av många olika delar. 

I delprojektet, som heter FVIS Grundimplementation, arbetar medarbetare från alla regioner tillsammans med leverantören för att anpassa systemet efter vårdens och patienternas behov. Arbetet sker etappvis och varje etapp innehåller arbetsströmmar inom olika områden, till exempel Barnhälsovård, Psykiatri och Läkemedel. Arbetet sker ofta i workshop-format där medarbetare med expertkompetens inom särskilda områden bidrar med sin kunskap. 

Andra delar i FVIS-programmet handlar om till exempel tekniska förberedelser och att etablera en supportorganisation för det nya vårdinformationsstödet.

Alla regioner i Sussa samverkan stöttar FVIS-programmet genom att se till att det finns resurser och kompetens i de projekt som ingår.

 

Region Gävleborgs FVIS-program

Utöver det gemensamma FVIS-programmet har varje region i Sussa samverkan egna regionala program. De regionala programmen är länken mellan Sussa samverkan och den egna regionen. Arbetet i de regionala programmen handlar dels om att ta tillbaka information som skapats i Sussa samverkan för att förankra regionalt och dels om att bidra med kunskap från den egna regionen till det gemensamma arbetet.

I Region Gävleborg har ett programkontor etablerats för Framtidens vårdinformationsstöd. Det ska vara navet för alla uppdrag, projekt och aktiviteter som ska leda organisationen genom förändringen som det nya vårdinformationsstödet för med sig.

FVIS-programmet i Region Gävleborg är i stor utsträckning uppbyggt på samma sätt som det gemensamma FVIS-programmet i Sussa samverkan.