Ikoner från Sussa samverkan för Framtidens vårdinformationsstöd Cosmic.

Cosmic

Framtidens vårdinformationsstöd heter Cosmic. Det är ett journalsystem som ska möjliggöra en sammanhållen journalföring för patienten. De nio regioner som ingår i Sussa samverkan har gjort en gemensam upphandling och köpt in Cosmic tillsammans.

Cosmic används redan av sju andra regioner i dag och en privat vårdgivare. Dessa åtta vårdgivare använder just nu bara grundfunktionerna i Cosmic.

Sussa samverkans nio regioner har gjort ett utökat köp där Cosmic levereras som en helhetslösning. I helhetslösningen ingår tjänster i form av drift, support och underhåll. Dessutom har vi köpt Cosmics specialfunktioner, som bland annat innehåller stöd för operationsplanering, intensivvård och cytostatika. Cosmics grund- och specialfunktioner utgör tillsammans en helhetslösning som ska förenkla arbetsvardagen för medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Cosmic kommer att användas av ca 55 000 medarbetare i alla nio regioner. Om man räknar med övriga vårdgivare som redan använder Cosmic innebär det att nästan hälften av Sveriges befolkning kommer att använda samma journalsystem.

I Cosmic finns också andra funktioner som till exempel statistik, uppföljning, beslutsstöd och en samlad läkemedelslista.