Bidra med din kunskap

Arbetet med framtidens vårdinformationsstöd kräver engagemang från många olika typer av kompetenser inom Region Gävleborg. För att säkerställa god kvalité på vårt framtida arbetsverktyg behövs medarbetare med specialistkunskaper som kan bidra i arbetet

Framtidens vårdinformationsstöd arbetas fram tillsammans med åtta andra regioner genom samverkansorganet Sussa samverkan. Arbetet består av en mängd delprojekt inom olika områden där verksamhetskunniga från alla nio regioner i Sussa samverkan deltar och arbetar fram lösningar till vårt framtida arbetssätt och arbetsverktyg. Här behövs representanter från Region Gävleborg för att säkerställa att våra behov och perspektiv förs fram.

Parallellt med det gemensamma arbetet inom Sussa samverkan, drivs ett regionalt program i Region Gävleborg. Det syftar till att införa det nya vårdinformationssystemet och att föra organisationen genom den förändring som det nya vårdinformationsstödet kommer att föra med sig. Här kommer medarbetares engagemang vara av stor vikt för ett lyckat genomförande.