Nytt vårdinformationsstöd i Region Gävleborg - Cosmic

Region Gävleborg ska införa ett nytt vårdinformationsstöd som heter Cosmic. Det ska vara ett modernt, effektivt och säkert arbetsverktyg för att underlätta samverkan och möjliggöra digitalisering.


Flera av de nuvarande systemen som används inom hälso- och sjukvården är omoderna och kan inte vidareutvecklas. Begränsningarna gör det svårt att effektivisera arbetsflöden i vården eftersom det saknas tekniskt stöd.

Förenkla för medarbetare och patienter

Det nya vårdinformationsstödet är en helhetslösning som ska:

  • förenkla, underlätta och effektivisera dokumentation för medarbetarna i vården.
  • stödja vårdadministration, produktionsplanering, standardiserade vårdprocesser, kunskapsstöd och informationsutbyte.
  • innehålla EN sammanhållen och integrerad journal.
  • göra patienten mer delaktig i sin vård med säker tillgång till relevant information.
  • utgöra en bas för kontinuerlig verksamhetsutveckling och vara ett underlag av hög kvalitet för forskning och innovation.

Nyheter