Rådgivning (med headset), Maria Eriksson, distriktssköterska på Gävle Strand din Hälsocentral.

Nytt vårdinformationsstöd i Region Gävleborg

Region Gävleborg har upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd som ska införas de närmaste åren. Det nya vårdinformationsstödet ska ge förutsättningar för en mer effektiv samverkan, en högre nivå av tillgänglighet och möjliggöra digitalisering.

Många av de system för vårdadministration som används inom hälso- och sjukvården idag är omoderna och på väg att fasas ut hos leverantörerna. Region Gävleborg behöver förnya it-stöden för hälso- och sjukvården. Framtidens vård kräver ett digitalt arbetsverktyg som bidrar till en mer effektiv samverkan och möter invånarnas förväntningar kring digital tillgänglighet.

Förenkla för vårdpersonal och patient

Det nya vårdinformationsstödet är en helhetslösning som ska:

  • förenkla, underlätta och spara dokumentationstid för medarbetarna i vården.
  • stödja vårdadministration, produktionsplanering, standardiserade vårdprocesser, kunskapsstöd och informationsutbyte.
  • innehålla en sammanhållen och integrerad journal.
  • göra patienten mer delaktig i sin vård med säker tillgång till relevant information.
  • utgöra en bas för kontinuerlig verksamhetsutveckling och vara ett underlag av hög kvalitet för forskning och innovation.

Underlätta samverkan och utveckling

Framtidens vårdinformationsstöd ska underlätta samverkan mellan primärvård och specialistvård. Det ska även underlätta samverkan mellan regioner och kommuner där det kan utgöra ett stöd vid samverkan för utskrivning av patienter från slutenvården. Genom det nya vårdinformationsstödet väntas större möjligheter att dela information i nationella system, som exempelvis NPÖ (Nationell patientöversikt).


Nyheter