Nu finns grundutbildning och fördjupning i Kompetensportalen

Det nya medicintekniska regelverket MDR/IVDR ska leda till ökad patientsäkerhet. Lagstiftningen innebär att berörda medarbetare och verksamheter måste vara bekanta med innehållet och kunna tillämpa de nya bestämmelserna. Därför finns nu en grundutbildning att ta del av.

Det tar cirka 20–45 minuter att genomföra Grundutbildningen om MDR och IVDR i Kompetensportalen. I slutet av utbildningen finns ett test som möjliggör uppföljning av kunskapsläge. I utbildningen finns också en fördjupningsdel för den som vill eller behöver veta mer.

Målgrupper för utbildningen

De flesta av Region Gävleborgs verksamheter påverkas och alla medarbetare som använder eller hanterar medicintekniska produkter (MTP) berörs.

Målgrupper för grundutbildningen om MDR och IVDR är därför medarbetare som:

  • använder/hanterar medicintekniska produkter (MTP)
  • specialanpassar eller egentillverkar MTP
  • anskaffar MTP
  • distribuerar MTP.

Vem eller vilka medarbetare som behöver gå utbildningar avgörs av ansvarig chef.

Syftet med utbildningen

Efter utbildningen ska du ha fått förståelse för hur krav på säkerhet hos medicintekniska produkter (MTP) byggs upp genom tillverkningen och vad som krävs för att en produkt ska få marknadsföras i Europeiska unionen, EU.

Du ska förstå vilka nya bestämmelser som kommit till genom ny lagstiftning och varför.

Det ska också vara möjligt att förstå den påverkan som de nya lagarna har på Region Gävleborgs medarbetare, och i vilken utsträckning du som medarbetare berörs i vardagen.

Läs mer om MDR och IVDR

På projektsidan MDR och IVDR – nytt medicintekniskt regelverk kan du läsa och få förståelse vad MDR/IVDR innebär för dig och din verksamhet och varför förordningen är så viktig.