Standardiserade vårdförlopp cancer

SKR arbetar tillsammans med regionerna och landets Regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik. Den viktigaste åtgärden är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Antalet patienter med cancer förväntas fördubblas inom en tjugoårsperiod och studier visar att det finns skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem du är och var du bor.

SKR arbetar tillsammans med regionerna och landets Regionala Cancercentrum för att göra cancervården mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik.

Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin. I uppdraget ingår att ta fram nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp samt arbete med koncentration av högspecialiserad cancervård till vissa regioner och sjukhus.

Cancerstrategi Gävleborg är en del av den nationella satsningen på cancervård. Arbetet i Gävleborg drivs inom systemet för kunskapsstyrning, i det lokala programområdet (LPO) Cancersjukdomar.