Lokala programområden

Det nationella arbetet inom kunskapsstyrningen motsvaras av samma programområden lokalt i Region Gävleborg. Deras uppgift är att införa ny kunskap så att den kommer varje patient till godo.

De nationella programområdena motsvaras av lokala programområden i Region Gävleborg. Det lokala programområdet ska införa den kunskap som tas fram nationellt och anpassa den till Region Gävleborgs hälso- och sjukvård.

Här sker det systematiska arbetet med nya vårdförlopp och andra förbättringar för enskilda patientgrupper, och införandet av råd och riktlinjer som förenklar arbetet för medarbetare i vårdvardagen.

Varje lokalt programområde har en programområdesansvarig som tillsätter och ger processteam eller arbetsgrupper uppdrag inför implementering av nya kunskapsstöd.

Processteamet gör en GAP-analys, en aktivitetsplan och en plan för uppföljning i samarbete med sakkunniga i regionen. Efter förankring i hälso- och sjukvårdsledningen startar implementeringen.

Det lokala programområdet ska även signalera behov av nya kunskapsstöd till den nationella organisationen inom kunskapsstyrningen. Medarbetare i vården lyssnar in patienternas åsikter och man identifierar förbättringsområden tillsammans.