Programområde Vårdform 5: Specialiserad sjukhusvård

I en God och nära vård har akutsjukhusen en stark ställning som specialiserad vårdnivå. Nuvarande akutsjukhus fortsätter utvecklas som akutsjukhus i samverkan, med fortsatt utbyte.

I dag finns tre sjukhus i länet: Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Uppdragen ser olika ut i skiftande omfattning både gällande akuta och planerade flöden.

Syftet med programområdet är att tillgodose länets behov av sjukhusvård utifrån de specialiteter som behöver vara sjukhusbundna, att skapa en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan sjukhusen, och att stärka akutsjukhusens funktion som specialiserad vårdnivå med totalt omhändertagande.

Mot bakgrund av den beslutade inriktningen med processinriktad styrning av vården, samt mot bakgrund av att kunskapsstyrningen inom Gävleborg behöver förstärkas, finns behov av att samordna de processer inom sjukhusvården som är möjliga att samordna. Samverkan behöver utvecklas med närvårdscentra och hälsocentraler. Det gemensamma basuppdraget som akutsjukhus tydliggörs och eventuell profilering utvecklas.

Denna verksamhetsutveckling av sjukhusens roll i God och nära vård påverkar vad och hur vi ska bygga inom projektet Framtidsbygget. Ett tätt samarbete och samspel mellan dessa arbeten krävs där God och nära vård är styrande.