Programområde Vårdform 4: Närvårdscenter

Närvårdscenter ska ha en utformning och funktion som uppfyller behoven av lokal närvaro och lokala lösningar för sin befolkning, och därmed säkrar länsdelens basuppdrag för hälso- och sjukvården.

Närvårdscenter säkrar en länsdels basuppdrag för hälso- och sjukvården, vilket även inkluderar övriga specialiteter utöver allmänmedicin. Närvårdscenter kan ha vårdplatser knutna till sig i någon form. Närvårdscenter ska finnas i större tätorter och ha dygnet runt-verksamhet.

Vissa av verksamheterna som i dag finns på hälsocentralerna och sjukhusen kan flyttas till närvårdscenter. Områdesansvaret, utvecklad samverkan med kommuner, lokalsamhälle och föreningsliv är viktiga delar att ta hänsyn till.

Syftet med programområdet är att definiera vilken roll och funktion närvårdscenter som organisatorisk form ska ha i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet. Det övergripande programmålet är att Vårdform 4 Närvårdscenter ska ha en utformning och funktion som uppfyller behoven av lokal närvaro och lokala lösningar för sin befolkning, och därmed säkrar länsdelens basuppdrag för hälso- och sjukvården.

Vilken kombination av närvårdscenter, hälsocentral och digitala vårdformer som är bäst lämpade utifrån lokala förutsättningar kan se olika ut på olika orter.

Utgångspunkten ska vara God och nära vård för patienterna, de bästa lösningarna utifrån lokala förutsättningar, och en effektiv användning av våra gemensamma välfärdsresurserna.