Programområde Vårdform 2: Digitala vårdrum

Genom att etablera en hög virtuell närvaro av alla professioner inom Region Gävleborg kan en stor del av våra patienter erbjudas råd och vård från hemmet i framtidens nära vård. En del patienter kan dock behöva hjälp med tekniken.

För att tillgodogöra sig digitala möten kan en del patienter behöva hjälp med tekniken av fysisk personal. Det kan också finnas patienter med otillräcklig teknisk utrustning i hemmet eller otillräcklig uppkoppling.

För att nå även dessa patienter planeras ett regionövergripande nätverk av digitala vårdrum. Med det menas en lokal som är centralt placerad i bygden där vi har adekvat utrustning, uppkoppling och personal som kan möta upp och assistera.

I viss utsträckning bör vårdrummen också vara utrustade med förstärkt teknisk apparatur, såsom blodtrycksmanschett, utrustning för provtagning, etc. för att kunna erbjuda bästa möjliga vård.

För att identifiera lämpliga lokaler och bemanning kommer det att krävas en mycket intensiv samverkan med länets samtliga kommuner.