Programområde Vårdform 1: Digitala vårdmöten

En hög närvaro i virtuella rum ger en god möjlighet att kunna erbjuda alla kompetenser över hela länet för att nå en jämlik vård. En stabil plattform för regionövergripande digitala vårdmöten är en grundförutsättning för att kunna nå det övergripande målet med God och nära vård i Gävleborg.

En regiongemensam virtuell miljö skapar goda förutsättningar för att vi ska kunna samlas runt patienten i ett patientmöte, oavsett om det sker i hemmet, i kommunernas regi eller i våra vårdlokaler.

En god teknisk plattform ger stor verksamhetnytta genom att sortera våra patienters ärenden till rätt profession i rätt tid, både när det gäller första linjens vård och vård av gemensamma patienter med komplexa vårdbehov.

Ytterligare nytta skapas genom det dokumentationsstöd vi kommer att erhålla och den standardisering av vården vi kan uppnå.

Programvaran och arbetssätten kommer att ta några år av utvecklingsarbete för att nå sin fulla potential.