Programområde Prevention och goda levnadsvanor

Målet med programområdet är att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Genom ett stärkt systematiskt arbete finns stora möjligheter att förebygga sjukdomar, minska risken för komplikationer för dem som redan är sjuka samt minska hälsoklyftorna i befolkningen. Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ska vara en självklar del i hälso-och sjukvården.

Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ligger som grund för programområdets arbete. Riktlinjerna innebär att vi behöver lägga mer fokus och resurser på frågan för att fler invånare ohälsosamma levnadsvanor ska kunna erbjudas rekommenderade åtgärder.

Den befintliga preventionsplan som beslutades av hälso- och sjukvårdsdirektör 2018-08-23 ska genomföras inom programområdet. 

Preventionsplan 2018 (pdf)