Sju programområden

Utvecklingsarbetet inom God och nära vård bedrivs inom olika programområden. För varje programområde finns en ansvarig och en styrgrupp bestående av olika professioner.

De sju programområdena är:

För vart och ett av programområdena finns en tvärsammansatt styrgrupp med verksamhetschefer från sjukhus och primärvård, privata vårdgivare och i några av styrgrupperna även kommunala representanter.

Inom programområdena drivs ett antal projekt. Arbetet bedrivs stegvis i treårsperioder, med början 2019-2021.