Sjukvårdsregion Mellansverige

Sjukvårdsregion Mellansverige deltar i arbetet inom Nationellt system för kunskapsstyrning på en nivå mellan det nationella och det lokala.

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner. Region Gävleborg ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige. Övriga medlemmar är Värmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Uppsala och Sörmland.

Sjukvårdsregion Mellansverige representeras inom samtliga nationella programområden inom kunskapsstyrningen och har själv värdskap för fyra av dem: Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Äldres hälsa samt Öron-, näsa- och halssjukdomar.

På den nationella nivån tas ny kunskap och nya vårdförlopp fram, medan Region Gävleborg fokuserar på lokalt införande och förbättringsarbete. Sjukvårdsregionernas uppgift inom kunskapsstyrningen är att:

  • bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till de nationella programområdena
  • initiera och arbeta med nationella och sjukvårdsregionala frågor
  • ta emot och samordna implementering av nationella kunskapsunderlag
  • ta fram regionala arbetsgrupper vid behov
  • följa upp och analysera resultat från vård och behandling
  • stödja utveckling av vårdens verksamheter

Om kunskapsstyrning i Sjukvårdsregion Mellansverige