Nyheter

Har du ett uppdrag inom kunskapsstyrningen, eller arbetar med närliggande frågor?
Följ arbetet med nationell kunskapsstyrning genom att

Nyheterna håller dig uppdaterad kring många olika delar av kunskapsstyrningen, bland annat:

  • start av nya nationella programområden och arbetsgrupper
  • remisser av vårdförlopp
  • remisser av kunskapsstöd
  • fastställda vårdförlopp
  • uppföljning och resultat av vårdförlopp
  • hur kunskapsstöd utformas
  • samverkan på olika nivåer
  • goda exempel från andra regioner
  • konferenser, workshops och webbinarium
  • uppmärksamhet i andra medier.