Lokala programområden Region Gävleborg

Region Gävleborg deltar i det Nationella systemet för kunskapsstyrning. Strukturen med nationella programområden för olika patientgrupper motsvaras av lokala programområden med sakkunniga i vår region.

De lokala programområdena har till uppgift att anpassa och införa den kunskap som tas fram nationellt, och säkerställa att den når hela vägen ut till patientmötet. Det lokala programområdet driver systematiskt förbättringsarbete inom sin specialitet och initierar behov av nya kunskapsstöd. I det arbetet ska även patientens egen kunskap och erfarenhet tas till vara.

Varje lokalt programområde har en programområdesansvarig. Den ansvarige utser processledare och processteam för att analysera och genomföra de anpassningar som behöver göras lokalt i ett kunskapsstöd eller ett vårdförlopp.

Den lokala organisationen med programområden, deras aktiviteter och arbetsgrupper byggs upp allt eftersom ny kunskap eller nya vårdförlopp tas fram på nationell nivå. Information på den här sidan läggs in i takt med att organisationen växer fram.

Region Gävleborg har ett Kunskapsstyrningsråd för att samordna arbetet i de lokala programområdena och driva processen framåt. I Kunskapsstyrningsrådet finns en bred representation från hälso- och sjukvården, länets kommuner, privata aktörer, Folktandvården, Region Gävleborgs förvaltningar för Folkhälsa och hållbarhet samt Forskning och samhällsmedicin.