Gustav Nordgren Willén, logoped.
Ingrid Berglund, logoped.

Medarbetare sökes till taktisk referensgrupp

Nu söker vi medarbetare som vill ingå i en taktisk referensgrupp för Clinic24 och Min vård Gävleborg.

Som deltagare förväntas du hjälpa till med att värdera inkommande önskemål och synpunkter gällande Clinic24 och Min vård Gävleborg. Det kan exempelvis handla om tekniska funktioner som behöver utvecklas eller nya funktioner. Önskemålen kan komma från patienter, kollegor i vården eller från chefer.

Deltagare i referensgruppen förväntas värdera utvecklingsförslagen utifrån den samlade nyttan för både patienter och verksamheten. Det är den gemensamma lösningen som ska stå i fokus, inte behov i enskilda verksamheter.

Avgränsning

Den taktiska referensgruppen ska inte arbeta med det medicinska innehållet i triagemotorn.

Omfattning

Referensgruppen kommer att träffas var sjätte vecka, ca 60-90 minuter. Inledningsvis kan mer tid krävas för att gå igenom de önskemål som redan inkommit.

Den taktiska referensgruppens första möte är planerat till september 2022.

Vilka deltagare söker vi?

Du som deltagare behöver ha förmåga att lyfta dina åsikter samt att arbeta och diskutera i grupp. Du behöver ha god kännedom om funktioner och arbetssätt i Clinic24 och Min vård Gävleborg. Troligen arbetar du aktivt med Clinic24 i ditt arbete. Vi önskar också en mix av olika professioner och verksamheter.

Sista anmälningsdag är 15 augusti 2022.

Vid frågor kontakta sanna.klinglund@regiongavleborg.se

Anmäl ditt intresse