Sandra Persson

Så fungerar Min vård Gävleborg för patienterna

Med Min vård Gävleborg kan patienter ha digitala besök och genom andra digitala vårdtjänster kommunicera med vården på ett smidigt sätt. Det är en webbapplikation som kan användas genom dator, smartphone eller surfplatta.

Tjänsten är öppen för invånare i Gävleborgs län och personer som är inskrivna på någon av Region Gävleborgs mottagningar. För att logga in krävs e-legitimation. Patienterna loggar in i Min vård Gävleborg genom webbadressen minvard.regiongavleborg.se/

Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver

Att använda Min vård Gävleborg utesluter inte fysiska besök. Devisen är digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

  • Ett digitalt besök kan resultera i att patienten behöver göra ett uppföljande fysiskt besök hos vården för att göra en undersökning eller ta prover.
  • Ett fysiskt besök kan resultera i att patienten bokas in för ett digitalt uppföljningsbesök.
  • När patienten söker vård digitalt innebär det inte att utfallet blir ett digitalt besök. Triageringen avgör vilken åtgärd som är mest lämpligt för den vårdsökande.

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Primärvården kommer fortsatt att vara huvudingången för de flesta patientbesök i hälso- och sjukvården. De digitala tjänsterna som erbjuds i Min vård Gävleborg kan användas på länets alla hälsocentraler. Digitala besök och digital kommunikation via exempelvis meddelanden och frågeformulär är viktiga funktioner som gör primärvården mer tillgänglig.

När patienter söker vård och genomgår den digitala triageringen i Min vård Gävleborg, rekommenderas vård hos den mottagning som bäst möter den vårdsökandes behov. Kan besväret behandlas i primärvården kommer patienten i första hand kopplas ihop med den hälsocentral som patienten normalt vårdas hos. Beroende på sökorsak och utfall kan patienten även kopplas ihop med mottagning i den sjukhusbaserade specialistvården eller i tandvården.

Målet är att patienterna snabbare ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt sätt.

Min vård Gävleborg och 1177.se

Min vård Gävleborg är till viss del sammankopplad med 1177.se men består främst av egna fristående digitala vårdtjänster. På 1177.se finns användarinformation om hur Min vård Gävleborg fungerar samt webbadressen för att logga in i tjänsten.

Invånarsupport

En supportorganisation har etablerats för att bemöta frågor från invånarna om Min vård Gävleborg och för att hjälpa till vid tekniska problem.

Användarna kan kontakta supporten på olika sätt:

  • ”Kontakta oss” i Min vård Gävleborg
  • telefon
  • mail
  • fysiska besök till Hälsotorgen i Gävle och Hudiksvall.

Mer information