Ytterligare 10 mottagningar nu igång med Min vård Gävleborg

Den här veckan drar fler mottagningar igång arbetet med Min vård Gävleborg. Ytterligare 10 mottagningar kan nu erbjuda sina patienter att använda digitala vårdtjänster.

Min vård Gävleborg, DVM, digitala vårdmöten, förbereder för digitalt besök/videosamtal, headset.

Införandet av Min vård Gävleborg befinner sig i vad som kallas fas 2. Under den här fasen startar mottagningarna vid fyra olika tillfällen. En av de startande enheterna den här veckan är medicinmottagningen i Hudiksvall.

– Vi är på banan och känner oss redo. Till att börja med kommer vi att erbjuda diabetespatienter digitala besök eller telefonsamtal via Min vård Gävleborg. Här har vi redan några patienter som är villiga att prova. När vi blir mer varma i kläderna kommer det här bli jättebra tror jag, då kommer vi verkligen att erbjuda en mer tillgänglig och jämlik vård, säger Josefin Lämsä, sjuksköterska och kontaktperson för internmedicin och kardiologen.

Mer aktivitet under året

I slutet av oktober förra året hade den nya vårdtjänsten Min vård Gävleborg premiär. Den första tiden har handlat mycket om att testa och prova sig fram tillsammans med patienterna. Under det kommande året kommer användningen att ta fart ”på riktigt”, tror projektet Digitala vårdmöten.

– När vårdpersonalen nu börjar bli mer bekväm med hur systemet fungerar så märker vi hur varje mottagning hittar de tjänster som är användbara för just dem och sina patienter. Det är precis så det är tänkt, att alla tjänster inte är för alla, men jag är säker på att varje verksamhet kommer att hitta något i Min vård Gävleborg som gynnar både personalen och patienten, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare samt utbildningsledare och som arbetar tillsammans med verksamheternas kontaktpersoner med implementeringen.

Läs mer

Min vård Gävleborg

Användarinformation på 1177.se om Min vård Gävleborg