Rebecca Storfors Weisberg (th) och Mari Furucrona (tv), farmaceuter på läkemedelsenheten. Min vård Gävleborg.
Rebecca Storfors Weisberg och Mari Furucrona, farmaceuter på läkemedelsenheten.

Stora möjligheter med konsultationer

Nu kan vårdens medarbetare konsultera varandra i Clinic24. Funktionen tillkom för några veckor sedan då lanseringen av Min vård Gävleborg gick in i den tredje och sista fasen. Läkemedelsenheten ser stora möjligheter med den nya funktionen.

Till en början är det de kliniska farmaceuterna Katarina Flyrén, Mari Furucrona och Rebecca Storfors Weisberg som bemannar i Clinic24.

– Vi hoppas att fler ska kontakta oss. Idag är det ofta de vi har träffat ute i våra verksamheter som ringer till oss men vi finns ju till för alla, berättar Rebecca Storfors Weisberg.

Konsultationer i Clinic24 kan ske vid sidan av ett patientbesök eller genom att bjuda in till ett pågående patientbesök.

– Det går bra att konsultera oss i olika typer av läkemedelsfrågor. Till exempel om patienten har besvär av yrsel, myrkrypningar eller någon annan biverkan kan vi hjälpa till att ta reda på vilket läkemedel som eventuellt orsakat det, titta på tidssamband och så vidare. Allt från enkla till mer komplicerade frågor, berättar Mari Furucrona.

Läkemedelsenheten ser fram emot fler konsultationsförfrågningar från primärvården. Genom att vara tillgängliga digitalt hoppas de att nå ut bättre.

– En liten del av våra ärenden kommer idag från primärvården. Vi har dessutom få farmaceuter fysiskt på plats på hälsocentralerna. Det här är ett jättebra sätt att vara tillgänglig för alla, säger Rebecca.

Ärenden till läkemedelsenheten kan bland annat handla om läkemedelsgenomgångar, läkemedelsbiverkningar, optimering av läkemedelsbehandling eller inhalationsteknik. Katarina Flyrén tillägger:

– Längre fram hoppas vi kunna ta emot patienter för läkemedelsgenomgångar i Min vård Gävleborg med bokningsbiljett från övriga vården, men redan nu går det att konsultera oss när patienten behöver en läkemedelsgenomgång.

De tre kliniska farmaceuterna som jobbar med Min vård Gävleborg ser fram emot att börja använda detta nya arbetssätt.

– Det är kul att vi äntligen är igång. Vi gjorde ett studiebesök i skottska Highlands för några år sedan, där farmaceuterna var först med att börja använda digitala lösningar med den utspridda befolkningen. Det var väldigt intressant och vi fick med oss mycket ­inspiration därifrån, avslutar Rebecca.

Det här kan du kontakta läkemedelsenheten om:
  • generella läkemedelsfrågor
  • enkel läkemedelsgenomgång
  • fördjupad läkemedelsgenomgång
  • inhalationsteknik
  • nedtrappning av läkemedel
  • följsamhetsproblem till läkemedelsbehandlingen
  • interaktioner (om exempelvis läkemedel eller livsmedel krockar med varandra)
  • krossa/dela läkemedel vid sväljsvårigheter
  • optimera läkemedelsbehandlingen.

Kontakta läkemedelsenheten genom att skicka en konsultation till klinisk farmaceut i Min vård Gävleborg - finns under ”Gävleborg Dropin-verksamhet”.