Användare av Min vård Gävleborg

Sista steget i lanseringen av Min vård Gävleborg

Lanseringen av den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg går nu in i den tredje och sista fasen. Nu ska invånare i Gävleborg, som är över 18 år, kunna söka vård digitalt.

Min vård Gävleborg har lanserats stegvis de senaste sex månaderna. Tjänsten erbjuder bland annat funktionalitet för att ha digitala besök via chatt, ljud och video med patienter. Målet är att erbjuda Gävleborgs invånare en mer tillgänglig vård där digital kommunikation används när det är möjligt och fysiska besök när det behövs.

Hittills under året har ungefär 2 500 digitala besök genomförts med ungefär 1 600 patienter. De patienter som redan har börjat använda Min vård Gävleborg har gjort det tillsammans med vårdpersonal, som föreslagit tjänsten som ett smidigt sätt att kommunicera med varandra.

Ny tjänst för att söka vård digitalt

Under veckan utökas Min vård Gävleborg med ytterligare en tjänst. Invånarna i Gävleborg ska kunna söka vård digitalt genom att besvara frågor i en automatiserad chatt.

De invånare som söker vård via Min vård Gävleborg får besvara specifika frågor om sina symtom eller generella frågor om sitt hälsotillstånd. Svaren på frågorna blir grund till en medicinsk bedömning som anger vilken typ av vård som är lämplig för patienten. Patienten kommer därefter att bli rekommenderad antingen egenvård eller besök till vården. Förhoppningen är att patienterna snabbare ska få rätt vård, med så få mellanhänder som möjligt.

Tjänsten kommer att vara öppen dygnet runt och är ytterligare ett steg framåt i arbetet med att göra vården mer tillgänglig för Gävleborgs invånare.

– Efter fyra års arbete känns det jättekul att kunna nyttja plattformens fulla funktionalitet! Vi kommer att fortsätta utveckla Min vård Gävleborg så att tjänsten blir så bra som vi tror att den kan bli, både för våra patienter och medarbetare. Allt kommer inte vara perfekt till en början så jag vädjar till våra medarbetare att ha tålamod, säger Simon Nilsson, utvecklingschef.

Presskonferens på torsdag

Torsdagen den 5 maj 13.00 kommer en presskonferens hållas när den nya tjänsten lanseras. Du kan se sändningen via denna länk: https://regiongavleborg.aventia.se/archive/204