Sofia Lindstèn, kurator på Gävle sjukhus, har videosamtal genom Min vård Gävleborg.

Så har det gått för Min vård Gävleborg

För drygt åtta veckor sedan släpptes en ny funktion i appen Min vård Gävleborg som gör det möjligt för invånare i länet att söka vård digitalt. Nära 900 patienter har hittat till tjänsten på egen hand och långt fler har fått hjälp via 1177 på telefon.

Totalt har ungefär 7 000 ärenden hanterats i den nya tjänsten som genom automatiserade frågor i en chatt guidar patienten till rätt vård.

– Ungefär 80 % av alla ärenden har genererats via 1177 på telefon. Telefonrådgivningen använder samma tjänst för att bedöma vilken vård som är lämplig för patienten, säger Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg.

Patientsäkert

Att ge invånarna jämlik vård är anledningen till att 1177 på telefon använder sig av samma bedömningsstöd som Min vård Gävleborg. Bedömningsstödet, även kallad triagemotorn inom vården, innebär nya sätt att hantera patientärenden. Därför ställs extra höga krav på utvärdering av hur systemet fungerar.

– Patientsäkerhetsmässigt är vi nöjda. Vi har inte upptäckt någon potentiell vårdskada. De återkopplingar och avvikelser som inkommer jobbar vi aktivt med för att förbättra där det behövs, förklarar Simon.

Sätta arbetssätten

Sedan starten i början av maj har hälso- och sjukvårdens verksamheter jobbat intensivt för att komma igång med det nya arbetssättet att ta emot patienter digitalt.

– Det är ett jättejobb som gjorts av alla medarbetare men den mest intensiva fasen är nog över nu. Till hösten vill vi fokusera på att verkligen sätta arbetssätten och hjälpa medarbetarna att hitta alla finesser som kan hjälpa både dem och patienterna, berättar Elisabeth Berglönn som varit huvudprojektledare för Digitala vårdmöten men som från 1 juni klivit in i rollen som verksamhetschef för verksamhetsområdet Digital vård.

Reaktionerna från patienterna som använt Min vård Gävleborg har varit sparsamma men blandade.

– Vissa patienter har varit jättenöjda medan andra har blivit irriterade över mindre buggar eller känt att de inte kommit fram. Det är när arbetssätten inte riktigt har etablerat sig som patienten ibland har märkt av det, berättar Elisabeth.

Växla upp användningen

Hur patienterna upplever att använda de olika tjänsterna i Min vård Gävleborg är viktigt. Därför ska en referensgrupp starta under hösten med fokus på just det.

– Vi kommer fortsätta att jobba med förbättringar av appen. Givetvis vill vi också öka användningen av Min vård Gävleborg. Det är när arbetssätten hos våra medarbetare sitter och när patienterna har lärt sig att använda appen som vi kan få verklig utväxling av digitaliseringen, säger Elisabeth.