Ny film om Digitala vårdmöten, DVM

Nu finns det en ny film om Digitala vårdmöten (DVM) där Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg och Simon Nilsson, utvecklingschef hälso- och sjukvården Region Gävleborg berättar om syftet och nyttan med DVM. Vi får även veta mer om det verksamhetsanpassade och stegvisa införandet i oktober.

 

Vid frågor kontakta dvm@regiongavleborg.se