Från symtom till vård – digital triagemotor leder patienterna rätt

En av de viktigaste pusselbitarna i arbetet med att ta fram en e-tjänst för digital vård är att forma en triagemotor. När patienten söker vård digitalt lotsas hen genom automatiska frågeformulär för att komma till rätt vård i rätt tid och på rätt sätt.

Triagemotorn är den funktion som sorterar första linjens vård i e-tjänsten. Den fungerar så att när patienten söker vård för nya åkommor beror det på vad patienten svarar i frågeformulären hur utfallet blir utifrån medicinsk prioritering, typ av vård och besöksform. Utfallet kan till exempel vara att ringa 112 eller så rekommenderas en chatt eller videosamtal med en läkare. Svaren kan också leda till att patienten får egenvårdsråd.

– Vi har cirka 270 olika frågeformulär från leverantören av den digitala plattformen som vi behöver gå igenom och anpassa till hur vården fungerar i Region Gävleborg, berättar Johanna Borgström, projektledare för triagemotorgruppen.

Ser till patientens och helhetens bästa

Triagemotorgruppen består av tre sjuksköterskor och tre läkare som täcker det mesta av kunskapsbehoven. Men när det finns kunskapsluckor tas expertkompetens till hjälp.

– Just nu får vi hjälp av psykiatrin. Det är mycket att sätta sig in i för att förstå hela kedjan och vi måste alltid se till vad som är bäst för patienten och helheten i regionen. Det är ju inte alltid vi är överens, och då får frågan tas upp i styrgruppen eller i chefsläkargruppen, förklarar Johanna.

Beslutsstöd en trygghet i rådgivningen

Rebeca Carlander jobbar deltid som telefonrådgivningssjuksköterska i 1177. Hon är en av dem som också har en tvåårig projekttjänst som optimerare av triagemotorn inom Digitala vårdmöten.

– I och med att jag var engagerad i den digitala coronamottagningen fick jag intresse för teknik och vård. Det känns stimulerande att få representera sin verksamhet och få påverka så mycket, säger hon.

Rebeca ser stora möjligheter med den digitala vårdtjänsten både för patienter och medarbetare. Till exempel får vårdpersonalen ett beslutsstöd i triagemotorn som är lika för alla. Det är en trygghet för personalen och en garanti för patienterna som bedöms lika och inte efter vilken erfarenhet sjuksköterskan i rådgivningen har.

– Det blir så specifikt och så patientvänligt när patienten hamnar på rätt ställe direkt. Länet är jättestort och vi kommer att kunna nå patienten i hemmet där mycket kan lösas. Till exempel med ett besök på den lokala hälsocentralen och sedan kontakt på distans med specialistvården. Det sparar mycket tid och besvär för patienten att slippa resa långt, säger Rebeca.