Första utbildningarna för DVM igång just nu

Just nu hålls de första utbildningarna för medarbetare i det nya systemet för Digitala vårdmöten (DVM). Hälso- och sjukvården har i alla verksamheter utsett kontaktpersoner som ska fungera som ett extra stöd gentemot sina kollegor gällande DVM. Omkring 100-150 personer utbildas i denna första sväng.

Anna-Karin Niemann vid dator

– Det går jättebra! Vi utbildar kontaktpersoner just nu men många är nyfikna och vill lära sig, så vi har märkt ett större intresse av att bli kontaktperson, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare och utbildningsansvarig för DVM.

Utbildningen för kontaktpersonerna sker i flera steg. Först ges en övergripande introduktion som förklarar själva konceptet kring DVM. Sedan får kontaktpersonerna vara mer praktiska genom att själva testa systemet. Därefter kommer de att få information om hur de kan stötta kollegorna på den egna avdelningen.

– Under utbildningen får deltagarna lära sig att använda funktionerna i det nya systemet. Sedan måste varje verksamhet bestämma hur de vill jobba med de nya möjligheterna som ges med DVM, berättar Ida som poängterar att det är en viktig del för att lyckas med införandet.

Utbildning för alla

Intresset för DVM är stort och många medarbetare vill utbilda sig redan nu. Otåliga medarbetare får dock vänta till september då utbildningarna för alla som ska arbeta med DVM kommer att lanseras.

– Det kommer att vara webbutbildningar som är möjliga att genomföra när som helst. Dessutom kommer det att vara obligatoriskt för alla som ska jobba med DVM att utbilda sig, så alla som behöver utbildning kommer att få det, säger Ida.

För medarbetare som vill lära sig mer om systemet för DVM, innan utbildningarna öppnas för alla, finns viss information tillgänglig redan nu.

– Vill ni ligga steget före så kan ni redan nu ta del av viss informationen som senare kommer i utbildningen. Ni hittar både funktionsbeskrivningar och lathundar på samverkanswebben, dessa kan ni använda er av för att få bättre förståelse för det nya systemet och ha som underlag för att diskutera framtida arbetssätt, berättar Ida.

Mer information

Så jobbar du i DVM