Alva Snellman, administratör, centrala smittspårningsenheten.
Alva Snellman, administratör, centrala smittspårningsenheten.

Digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg används för smittspårning

För att nå ut snabbare till personer som testats positiv för covid-19 har smittspårningsenheten använt sig av sms skickade från den nya digitala vårdtjänsten ”Min vård Gävleborg”.

Med den kraftiga smittspridningen av covid-19 som inlett året, valde smittspårningsenheten att digitalisera sitt arbete ytterligare för att nå ut till fler personer varje dag.

– I januari hade vi över 3 000 positiva provsvar, på en och samma dag. Att hinna ringa till alla gick helt enkelt inte. För att snabbt nå så många som möjligt valde
vi att ta kontakt genom att skicka sms med information istället, berättar Maria Larsson, chef för smittspårningsenheten, Region Gävleborg.

I sms:et uppmanas personen att ta del av förhållningsregler och besvara ett formulär med ett antal frågor om till exempel var den blev smittad och vaccinationsstatus.

Eftersom både tillvägagångssättet och den digitala vårdtjänsten är nya har enstaka/vissa invånare blivit fundersamma kring det sms de plötsligt fått från Region Gävleborg.

– Meddelandet som skickas från oss är en uppmaning att ta del av förhållningsregler samt för att logga in i Min vård Gävleborg och besvara smittspårningsformuläret. Av informationssäkerhetsskäl innehåller meddelandet inte någon detaljerad information. Några personer har upplevt osäkerhet och uppfattat meddelandet som ett bluff-sms, förklarar Maria.

Att vara vaksam kring länkar och inloggning är något som Region Gävleborg uppmuntrar.

– När du använder dig av elektronisk legitimation, som till exempel bank-ID, är det viktigt att du kontrollera dig mot vilken organisation du legitimerar dig. I det här fallet står det ”Region Gävleborg”, säger Lisa Knutsson Fröjd, informationssäkerhetschef, Region Gävleborg.

Den 9 februari togs den allmänna provtagningen mot covid-19 bort i Sverige. Inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fortsätter dock provtagning av personal, patienter och brukare i vissa fall. Smittspårningsarbetet fortsätter tills vidare för dessa grupperingar.

 

Mer information

Läs mer om Min vård Gävleborg
Läs mer om Smittspårning av Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats