Filmer

Här finns filmer om Min vård Gävleborg samlade.

Hör Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg och Simon Nilsson, utvecklingschef hälso- och sjukvården Region Gävleborg berätta om syftet och nyttan med Digitala vårdmöten, DVM. Vi får även veta mer om det stegvisa och verksamhetsanpassade införandet i oktober.

Film om DVM med röster från hälso- och sjukvården

I oktober 2021 börjar lanseringen av digitala vårdmöten, DVM. DVM är ett komplement till dagens vård och en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Inom Region Gävleborgs verksamheter ser man både möjligheter och utmaningar inför införandet. Hör vårdenhetscheferna Maria Quint och Ywette Persson och specialistläkaren Johan Isaksson berätta om hur de ser på läget just nu. (April 2021)

Observera att tidpunkten för införandet av DVM har ändrats sedan filmen gjordes. Ny tid för planerat införande är oktober 2021. Tiden för utbildning i DVM har också flyttats fram.