E-mottagning reumatologen

Sedan september 2019 har reumatologen erbjudit patienter möjligheten att rapportera in sina ledgångsbesvär via en digital vårdtjänst. Över tusen patienter använder tjänsten där patienter bland annat kan rapportera in sina ledgångsbesvär som sedan skickas till reumatologen för bedömning.

– Via e-tjänsten kan patienten rapportera försämringar när det behövs. Det är en stor fördel eftersom reumatism lever sitt eget liv och de regelbundna besöken i vården sällan matchar de skov av inflammation och smärta en patient kan drabbas av, säger Sven Tegmark överläkare och reumatolog.

– När patienten skickar in sin rapport kan vi i samma ögonblick se den sammantagna sjukdomsbilden. Om det finns en ökad sjukdomsaktivitet eller en märkbar försämring, kontaktar vi patienten vardagar inom 24 timmar för att erbjuda tid på mottagningen eller annan åtgärd som ska utföras, berättar Kristina Backlund, sjuksköterska vid reumatologen.

Trygghet för patienten

Reumatologens e-mottagning är den första tjänsten i den nya plattformen för digitala vårdmöten, DVM. Måns Lööf, sjuksköterska och digital vårdutvecklare, använder reumatologens e-tjänst och har varit testperson för den nya e-tjänsten i DVM.

– Jag har inte haft ledgångsreumatism (RA), så länge. Med hjälp e-tjänsten har jag fått lära mig mycket om min egen sjukdom. Jag skickar in värdena och får veta när jag behöver hjälp och när jag inte behöver hjälp, det känns tryggt. Det har varit fantastiskt att bli kontaktad inom 24 timmar och få träffa läkare som bedömer mina leder när det har behövts, säger Måns Lööf.

Måns menar att man som patient ofta söker hjälp för sent, vilket medför risken att man får skador på lederna.

– Man tänker lätt "lite ont gör det väl att ha RA" och drar sig för att ringa. Men med e-tjänsten slipper jag göra bedömningen själv. Jag får den hjälp jag behöver och slipper framtida skador. Det är jag mycket tacksam för, säger Måns Lööf.

– Vi får möjlighet att sätta in rätt behandling mycket tidigare och då behövs i förlängningen färre mediciner eftersom effekten av läkemedel blir bättre ju tidigare i sjukdomsförloppet de påbörjas, säger Sven Tegmark.

Utveckling av tjänsten

Reumatologens e-tjänst kommer att utökas för att omfatta fler diagnoser än ledgångsreumatism. Bland annat för grupper med ryggreumatism och spondylartriter.

Mer om tjänsten

Patientinformation på 1177.se

E-mottagning reumatolog - presentation (pdf)

Demofilm av patientvyn i e-mottagningen

 
Demofilm av vårdgivarvyn i e-mottagningen