Bakgrund

Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna gör att en utveckling av vården är nödvändig. Vi får en allt större andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen och en lägre andel i arbetsför ålder. Glappet mellan vårdbehov och resurser ökar allt mer.

Befolkningsförändringar

Förändring i procent i olika åldersgrupper om 10 år jämfört med idag.


Källa: SCB april 2019

De närmaste tio åren kommer till exempel gruppen över 80 år att öka med 47 procent, medan de arbetsföra bara väntas öka med 5 procent.

Procentuell förändring Gävleborgs befolkning 20 år bakåt och med prognos 20 år framåt (1997-2036)


Källa: SCB och samhällsmedicin

Ökad digitalisering en del av lösningen

För att kunna möta vårdbehovet måste vården förändras och effektiviseras. Det är ett omfattande arbete mot en God och nära vård som måste göras inom organisationen. En av lösningarna till en hållbar sjukvård är att öka digitaliseringen. Min vård Gävleborg är en del av den lösningen.