Framtidsbygget

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Planeringen går hand i hand med behoven av verksamhetsutveckling inom God och nära vård.

Region Gävleborgs sjukhus i Gävle och Hudiksvall byggs om för att möta hälso- och sjukvårdens behov i framtiden. Det är en genomgripande modernisering av sjukhusen och omfattar en investering på över 5 miljarder kronor. De nya lokalerna blir mer flexibla och bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

Framtidsbygget planerar för sjukhusens framtida funktioner tillsammans med medarbetare från hälso- och sjukvården.

Om Framtidsbygget