Presentationsmaterial

Bildspel med övergripande information om digitala vårdmöten.

Allmän information

Bildspel med allmän information om digitala vårdmöten (pdf)

APT-material

Bildspel som riktar sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården och är tänkt att användas till exempel på arbetsplatsträff (APT) som informations- och diskussionsunderlag kring digitala vårdmöten. Material DVM (pdf). 

Införandeplan

Införandet av Digitala vårdmöten, DVM, kommer att ske stegvis med start i oktober 2021 enligt beslut i hälso- och sjukvårdens ledning, HSL, 2021-05-05. Planen har tagits fram med hänsyn till verksamheternas situation kopplat till covid-19, till massvaccinationerna och framförallt med tanke på att samtliga medarbetare behöver vila och återhämtning i sommar efter ett tungt år med covid. Införandeplan DVM (pdf)