Isabel Myrgren, vårdutvecklare verksamhetsområde paramedicin
Isabel Myrgren, vårdutvecklare verksamhetsområde paramedicin.

Sex veckor kvar till digitala vårdmöten – dietisterna bland dem som börjar

Nedräkningen har startat. I slutet av oktober ska en enhet från varje verksamhetsområde och deras patienter börja använda nya digitala vårdtjänster. Inom Paramedicin är det dietisterna som går i bräschen och banar väg för sina kollegor.

I verksamhetsområdet paramedicin arbetar fem olika professioner på sex vårdenheter i Gävle och Hudiksvall. Isabel Myrgren är vårdutvecklare för hela länet och kontaktperson mellan gruppen som utvecklar digitala vårdmöten i Region Gävleborg, och medarbetarna som ska använda det.

Dietisterna får börja

Inom VO paramedicin kommer cirka 120 personer så småningom att använda det digitala verktyget i sin vardag.

– Det är bra att starta försiktigt. Vi börjar med våra 23 dietister eftersom deras yrke passar bra för samtalsbaserat arbete i videomöten, och de redan har kommit långt digitalt. De vill gärna komma igång eftersom de digitala tjänsterna kan hjälpa dem att snabbare ta hand om fler på väntelistan, säger Isabel Myrgren.

Öva, öva och öva

Nästa vecka får dietisterna börja testa systemet för digitala vårdmöten. Isabel Myrgren har avdelat tider i deras arbetsscheman för att de ska kunna träna i lugn och ro.

– Man måste öva, öva och öva på funktionerna. Det är jätteviktigt att medarbetarna får tid att ”leka” sig fram. Vi behöver testa systemet ordentligt och lyfta fram problem som uppstår innan det blir skarpt läge, säger Isabel.

Erbjudande till patienten

Dietisterna kommer att erbjuda och uppmuntra sina patienter att använda någon eller några av de digitala vårdtjänsterna; ha videmöten, boka tid själv, skicka meddelanden eller fylla i frågeformulär.

– I vården har vi en tendens att tro att särskilt äldre patienter vill ha kontakt på traditionellt sätt och saknar bank-id. Men det är faktiskt ofta patienterna som efterfrågar eller föreslår digital kontakt när de bor långt bort eller inte kan komma ifrån av annan anledning, säger Isabel.

Bättre koll och fler nöjda patienter

Isabel Myrgren ser stora vinster med digitala vårdmöten.

- Det kommer att underlätta för oss att nå patienterna och för dem att nå oss. Vi får en bättre arbetsmiljö med bättre koll på våra arbetsdagar och patienter och samtidigt kan vi göra fler patienter nöjda.

Ta hand om teknikstressen

Människor är olika, och en del kan uppleva teknikstress när man ska lära sig nya funktioner i okända program.

– Man måste ge det tid och lyssna på oron hos medarbetare och patienter. Men många börjar inse fördelarna efter de workshops och arbetsplatsträffar vi haft, säger Isabel.

Pandemin skapade efterfrågan

Hon tycker att det verkligen är på tiden att hälso- och sjukvården erbjuder fler digitala tjänster.

– Samtidigt tror jag att förseningen genom pandemin gjorde det uppenbart att vi behöver digitala tjänster i våra kontakter med patienterna. Annars skulle det nog inte ha varit lika efterfrågat av personalen som det är nu, menar Isabel.

Och hur digital är du själv?

– Haha, nej jag är inte så häv på det digitala. Idéer om nya funktioner i systemet kommer från medarbetarna, inte från mig, säger Isabel med ett leende.

Har du frågor om digitala vårdmöten i Region Gävleborg?

Mejla dvm@regiongavleborg.se