Stor framgång för Region Gävleborgs digitala tjänster under pandemin

Under pandemin har användandet av digitala vårdtjänster ökat kraftigt i Sverige. Region Gävleborg har startat och utökat flera digitala tjänster till invånarna under den här tiden och de har varit till stor nytta både för invånarna och för hälso- och sjukvården. Nära 1,7 miljoner besök har gjorts i regionens digitala vårdtjänster sedan pandemin började.

– Det här är oerhört imponerande och glädjande siffror. De digitala lösningarna är ett tillägg som tagits fram för att komplettera de befintliga, för de som kan och vill sköta ärenden digitalt. Vi har både lyckats vara mer tillgängliga med våra digitala tjänster och också avlastat hälso- och sjukvården under en mycket svår tid. Möjligheten att komma ur den här prövningen snabbare ökar också avsevärt med tanke på att vi har en betydligt större kapacitet med den digitala vaccinationsbokningen, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Vi har haft en enorm framgång med våra digitala tjänster och de har avlastat vården väldigt mycket. Om man tittar till exempel på vaccinationsbokningen har som mest 8 600 bokningar bokats digitalt samma dag att jämföra med 300-500 manuella bokningar per dag på cirka tio telefonister, berättar Ida Kedling, verksamhetsutvecklare.
 
Digitala tjänster som startat under pandemin:

  • Egenprovtagning av covid-19.
  • Vaccinationsbokning och chatt.
  • Digital smittspårning.
  • Digitala coronamottagningen.
  • Videobesök.

Statistik och exempel

Nära 300 000 egenprovtagningar för covid-19 har gjorts sedan starten, utan belastning på vården. Drygt 65 000 personer har bokat dos 1 via den digitala bokningen och nästan lika många har bokat in sig för sin andra dos vaccin. Användandet av Journalen på 1177.se har ökat med cirka 600 procent. Se Digitala vårdtjänster under pandemin (pdf) med mer statistik. 

– Vi har lärt oss så mycket under den här tiden. Ger vi möjligheten till våra invånare så kan och vill de göra mycket själva, de blir också mer pålästa. Vården avlastas när invånaren själv kan utföra ärenden och digitala tjänster ger snabbare hjälp och information till invånaren än via telefon och papper, säger Ida Kedling.