Vårdpersonal med headset vid dator.

Min vård Gävleborg – nytt namn på tjänsten för digitala vårdmöten

Om några veckor kommer de första patienterna att börja använda Region Gävleborgs nya digitala vårdtjänst. Fram till idag har tjänsten benämnts digitala vårdmöten (DVM) men har nu ett nytt namn: Min vård Gävleborg.

– Patienterna kommer att lära känna den nya digitala vårdtjänsten under namnet Min vård Gävleborg. Ett tydligt och enkelt namn som beskriver vad det handlar om och som kan inrymma många olika slags vårdtjänster, säger Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Person utomhus på bänk med mobiltelefonUnder projektets gång har Region Gävleborgs digitala vårdtjänst kommit att få samma namn som projektet i sig, det vill säga digitala vårdmöten (DVM). Ett namn som antyder att patienten kommer att möta någon från vården. Möjligheten att kunna ha digitala besök är visserligen både en viktig och efterlängtad funktion men är en av flera tjänster som kommer att tillgängliggöras.

– Utöver digitala besök kommer vi bland annat att lansera en meddelandefunktion och formulärtjänst som kan bidra till bättre och enklare uppföljning av patientens behandling. Under 2022 kommer vi även att öppna upp möjligheten för patienter att söka vård digitalt. För att skapa tydlighet hos såväl vårdpersonal som patienter behövde vi ta fram ett sammanhållande namn, förklarar Simon Nilsson.

När arbetet med att hitta ett nytt namn startade fanns också en önskan att undvika ordet digital i namnet. Detta eftersom ordet digital kan komma att bli överflödigt när patienten väl använder tjänsten. En arbetsgrupp tog fram ett namnförslag som styrgruppen för DVM och därefter koncernledningen godkände.

Mer tillgänglig vård

Behovet av digitala tjänster har ökat kraftigt under pandemin, även inom vården. Min vård Gävleborg är ett av många verktyg för att göra hälso- och sjukvården samt tandvården i Region Gävleborg mer tillgänglig och jämlik. Med Min vård Gävleborg kommer vissa vårdärenden kunna skötas hemifrån och vården blir mer tillgänglig bland annat för de som har långa avstånd till vården. Digitalt när du kan, fysiskt när det behövs är devisen.

– Medborgarna förväntar sig att vården ska bli mer digital för att kunna sköta delar av sin egen vård och ha en enkel väg till vården när det behövs. Digital vård ökar tillgängligheten och gör vården mer jämlik oavsett var i länet du bor, säger Tina Mansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och huvudansvarig för förändringsarbetet God och nära vård i Gävleborg.